Ukázky vzhledu

Obrázek 4: Přehled studijních výsledků každého studenta za celou dobu studia