Ukázky vzhledu

Obrázek 5: Evidovány jsou i údaje o vyučujících