Ukázky vzhledu

Obrázek 8: Evidence uchazečů a přihlášek. Se systémem ISvoš se jen pohrnou.