Ukázky vzhledu

Obrázek 13: Ve studijním plánu lze jednoduše nastavit, co má kdo a kdy studovat.