Ukázky vzhledu

Obrázek 14: Konečně bez překlepů a desítek zkažených blanketů. MŠMT a Lesy ČR a.s. vám děkují … :-)